Om Charlotte

Idag arbetar jag med hållbart förändringsarbete. Mitt fokus är att få chefer och medarbetare att säga ja till förändring och på så sätt motverka risken för psykisk ohälsa.

Jag har arbetat som chef i över 20 år i en organisation där förändrings- och förbättringsarbeten var ett stående inslag i verksamheten och har därmed stor erfarenhet av utmaningar som kan uppkomma i samband med förändringsprojekt. I den sista medarbetarundersökningen som chef och anställd hade jag ledarskapsindex 89, trots stor turbulens inom organisationen.

Idag driver jag eget företag med visionen att få fler att känna arbetsglädje och tycka det är roligt att gå till jobbet. Mitt mål är att medarbetare ska känna engagemang och hitta sin motivation. För att nå detta arbetar jag med förändringsledning, utbildar chefer i ledarskap och coachande förhållningssätt, är mentor, coachar chefer och medarbetare individuellt samt arbetar med grupputveckling.

Metoder/verktyg

Några exempel på metoder som jag använder i mitt arbete:
Coaching enligt ICF´s regler, Lean och Sex Sigma, Susan A Wheelan (effektiva team), förändringsledning enligt ADKAR, OBM (Organizational Behaviour Management), AI (Appreciative Inquiry) och IPO-modellen, certifierad i Team Pros koncept under våren 2019.

Min bakgrund

Jag har arbetat många år inom bank- och finans i olika yrkesroller – rådgivare, säljansvarig, kontorschef, marknads- och kommunikationschef, projektledare, mentor och coach. Kompetens inom ledarskap, marknadsföring, kommunikation, att analysera och utveckla affärsmodeller. Metodikkunnande och resursoptimering.

Utbildning: Ekonom från Uppsala universitet, företagsinterna utbildningar i försäljning, chef- och ledarutbildningar. Greenbelt och sponsorutbildning i Lean och Sex Sigma. Certifierad coach enligt ICF, ACC-nivån.