Vanliga frågor och svar (FAQ)

Ledstjärnan i coaching är att gå från ord till handling. Vi arbetar gemensamt för att nå dina mål. Du har ansvaret för att vilja utvecklas eller förändras och också vara beredd att ta de steg du behöver för att nå ditt mål. Mitt ansvar är att ha ditt bästa för ögonen och att styra samtalet mot det önskade resultatet. Min uppgift är att lyssna, stötta, motivera och ställa kraftfulla frågor. Vi börjar med ett inledande kostnadsfritt samtal för att utvärdera vad coaching kan ge dig. Vi fortsätter därefter att träffas i ett antal månader. Antalet träffar kan variera beroende på var du befinner dig i nuläget. Ibland behövs fler träffar - ibland behövs färre.
Du börjar med att kontakta mig via info@windaloo.se, kontaktformuläret på hemsidan windaloo.se eller via mobil 0733-81 12 75. Därefter bokar vi ett inledande kostnadsfritt samtal för att lära känna varandra och utvärdera vad coaching kan ge dig. Vi pratar om vad coaching är och vilket förhållningssätt vi har. Under första samtalet går vi också igenom vilket stöd du önskar av coachen samt vilka förväntningar du har.
Antalet samtal beror på var du befinner dig i nuläget och vad du vill utveckla. Det finns ingen magisk gräns utan är individuellt efter dina behov och utmaningar. Om du önskar personlig coaching kan antalet samtal hamna på 5-6 stycken. Om du önskar coaching inom ledarskap kan antalet samtal hamna på 10-12 stycken.
Jag följer ICF´s etiska riktlinjer och kärnkompetenser som bland annat innefattar tystnadsplikt. Dock för jag loggbok för certifiering och lämnar kontaktuppgifter på coachade klienter vidare till ICF.
Om du inte har möjlighet att träffas under våra samtal, kan vi självklart prata via telefon eller Skype.