Vad är coaching?

Professionell coaching handlar om att skapa resultat, måluppfyllelse och ökad prestation både i personlig och yrkesmässig utveckling. Det handlar om lärande och att växa. Coaching bygger på att uppmuntra och sätta igång en förändringsprocess som är individuellt anpassad utifrån möjligheter och förutsättningar. Det handlar om att identifiera styrkor och utvecklingsmöjligheter. Engagemang är en nyckel till resultat. Genom engagemang ökar du din prestation. Coaching är mer lösnings- och målinriktat än probleminriktat. Ansvar och medvetenhet går som en röd tråd genom coaching.