Varför coaching?

Coaching handlar om måluppfyllelse, resultat, ökad prestation, i personlig och i yrkesmässig utveckling. Att skapa medvetenhet, ansvarskänsla och självtillit. Att skapa nya perspektiv. Både för den enskilda individen och för en grupp.