Kärnkompetenser

Vi följer etiska riktlinjer enligt ICF.

ICFs, International Coach Federations, 11 kärnkompetenser för professionella ICF coacher:

A. ETABLERA GRUNDEN
1. Följa och förstå innebörden av ICFs etiska riktlinjer och professionella standard
2. Etablera coachingöverenskommelse

B. SKAPA DEN ÖMSESIDIGA RELATIONEN
3. Skapa tillit och närhet till klienten
4. Coachingnärvaro

C. KOMMUNICERA EFFEKTIVT
5. Aktivt lyssnande
6. Kraftfulla frågor
7. Direkt kommunikation

D. UNDERLÄTTA LÄRANDE OCH RESULTAT
8. Skapa medvetenhet
9. Utforma handlingar
10. Planera och sätta mål
11. Hantera framsteg och ansvarstagande

ICFs International Coach Federation Etiska riktlinjer för professionella ICF coacher

COACHINGENS FILOSOFI Coachingen enligt ICF bygger på att klienten är expert i sitt liv och i sitt arbete samt att varje klient är kreativ, resursfull och hel.

ICFs DEFINITION AV COACHING Coaching är ett partnerskap mellan coach och klient i en process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential.