Med fokus på mjuka värden!

Mentor, coach, utbildare och föreläsare.

Expert på ledarskap, värderingsstyrning, teamutveckling och kundbemötande!

Jag kan hjälpa dig med att

  • skapa en sund företagskultur med gemensamma värderingar och önskvärda beteenden

  • fylla varumärket med mjuka värden

  • få en väl fungerande grupp, där ni stöttar och hjälper varandra

  • skapa gott kundbemötande och högre kundnöjdhet

  • få ett stöttande och bekräftande ledarskap som skapar tillit och trygghet

  • utvecklas i ditt ledarskap och känna trygghet i din yrkesroll

  • skapa en policy för kundbemötande och service

  • få med dig medarbetarna på förändring

Boka en gratis rådgivning på 30 minuter!

Min vision är att alla ska känna arbetsglädje och tycka det är roligt att gå till jobbet

Charlotte Nygren, WinDaloo

Öka kundnöjdheten

Studier visar att endast 14% är engagerade på jobbet, 86% är oengagerade eller aktivt oengagerade. Samtidigt visar studier att engagerade medarbetare är den enskilt viktigaste faktorn för att skapa lojala kunder.

Programmet vänder sig till dig som vill skapa engagemang hos medarbetarna och öka andelen lojala kunder.

Läs mer

Personlig utveckling för ledare - handledning i grupp

Programmet vänder sig till dig som varit i din befattning ett tag, gått grundläggande chefsutbildning och som vill ta nästa steg och utvecklas i din roll tillsammans med andra ledare.

Läs mer

Boosta ditt ledarskap! Vem vill du vara som chef?

Programmet skräddarsys utifrån dina önskemål, behov och utmaningar för att på ett effektivt och enkelt sätt göra det möjligt för dig att nå dit du vill.

Läs mer

Bygg ett starkt vinnande varumärke via företagskulturen

Vilken skillnad vill ni göra? Hur vill ni arbeta tillsammans? Hur vill ni uppfattas? Vilken känsla ska vi andra få i kontakten med er?

Knäck de rätta nötterna för att skapa kulturen där alla vill vara.

Läs mer

Coachande förhållningssätt och svåra samtal

Utveckla dig kompetens i ledarskapets kommunikation och ge dig förutsättningar att lyckas i rollen som ledare.

Läs mer

Hybridledarskapet

Programmet för dig som är chef och som upplever en ökad stress med att leda på plats och distans samtidigt.

Läs mer

Kontakt

Charlotte Nygren
Telefon: 073-381 12 75