Ledarforum

För dig som vill bli tydlig och trygg i ditt ledarskap.

Känner du igen dig i någon eller några av följande påståenden? Då är Ledarforum något för dig.

 • Du vet att du är kompetent, men ibland tvivlar du
 • Du har svårt att få medarbetarna att göra det ni kommit överens om.
 • Du försätter dig själv under tidspress, då du har svårt att prioritera och planera.
 • Du har svårt att sätta gränser och låter andra få tillgång till dig och din tid.
 • Du kan känna dig osäker i din roll när du blir utmanad.
 • Andras behov går före dina egna, vilket innebär att du tappar energi.
 • Du får inte förändringen att hända på riktigt, utan medarbetarna fortsätter som de alltid gjort.
 • Du undviker svåra samtal och hoppas att det ska lösa sig.
 • Du har svårt för vissa medarbetare och undviker dem gärna.
 • Sjukskrivningstalen ökar och du märker att medarbetare runt dig mår dåligt.
 • Det finns ingen samsyn över vad som är viktigt eller vad som bör prioriteras.
Så här går det till

Vi träffas under 12 månader, där varje månad har sitt tema, utifrån fokusområdena:

 • Du som chef
 • Bygga goda relationer - kommunikation
 • Leda i förändring
 • Välja ledarstil utifrån situation
 • Beteenden
 • Prestationsstyrning
Detta får du

Varje tema startar upp med en workshop på 1 timme och 30 minuter - detta spelas in, om du inte har möjlighet att vara med. Totalt 12 workshops under 12 månader.

Två veckor efter workshopen har vi gruppcoaching, där vi diskuterar, utbyter tips och erfarenheter tillsammans – detta spelas inte in. (Undantag för juli månad, då det är 4 veckor emellan.)
Beräkna att gruppcoachingen tar 1 timme.
Totalt 12 gruppcoachingar under 12 månader.

Under varje tema får du checklistor, tips, övningar eller andra hjälpmedel beroende på vad som diskuterats.

Dessutom ingår det 2 individuella coachingtillfällen på vardera 50 minuter, som du själv bestämmer när du vill använda under 12 månaders perioden.

Vi träffas över Zoom.

PREMIÄRPRIS denna gång är 4.900 kr exkl moms. Max antal under premiären är 10 deltagare, först till kvarn. Därefter placeras du på väntelistan
Ordinarie pris är 18.900 kr exkl moms.
Vanliga frågor:

När börjar Ledarforum?

 • Premiärstarten är den 9 april och pågår i 12 månader med olika teman varje månad, även under sommarperioden.

Hur gör jag om jag missar en workshop eller gruppcoaching?

 • Du får allting skickat till dig, inspelad workshop och övrigt material, förutom gruppcoachingen, vilken inte spelas in. Om du missar en gruppcoaching har du möjligheten att kompensera tillfället genom att utnyttja en av dina individuella coachingtillfällen. Men det väljer du.

Vad gör jag om jag inte gillar Ledarforum eller måste avbryta på grund av sjukdom?

 • Om du inte gillar Ledarforum, säger du till senast en vecka efter första workshopen. Du får då tillbaka halva beloppet. Mejla till info@windaloo.se Om du blir sjuk i över en månad, pausar vi och du kan fortsätta i nästa grupp utan extra kostnader

Hur betalar jag?

 • Din anmälan skickar du i ett mejl till mig med dina fakturauppgifter. När betalningen är genomförd, är du anmäld och garanterad en plats. Mejlet skickas till info@windaloo.se
Varför Ledarforum?
 • Ett forum där du kan växa och stärka dig själv
 • Få möjligheter till stöd, bolla tankar, idéer och utmaningar
 • Möter chefer från andra branscher och skapar erfarenhetsutbyte
 • Få tips på hur du kan tackla svårigheter och utmaningar
 • Du söker inspiration, utveckling och reflektion tillsammans med andra chefer
Målet med Ledarforum:
 • Du ökar din självkännedom och tilliten till din egen förmåga
 • Du blir säker i ditt ledarskap
 • Du får en bättre balans i livet
 • Du vet hur du ska prioritera och vad som är viktigt
 • Du får med dig medarbetarna på det ni överenskommit
 • Du hanterar konflikter och svåra samtal med lätthet
 • Du arbetar mer strategiskt och långsiktigt hållbart
 • Du är tydlig och vet hur du ska kommunicera för att nå fram
Välkommen till premiärstart och bli min medskapare!
Skicka din intresseanmälan till info@windaloo.se
Intresseanmälan är inte bindande.