Hybridledarskapet

Programmet för dig som är chef och som upplever en ökad stress med att leda på plats och distans samtidigt
Jag hjälper dig som känner att du inte räcker till genom konkreta aktiviteter och verktyg som skapar trygghet i ledarskapet.

  • Identifiera nuläge och önskat läge med ditt ledarskap

  • Skapa insikt och förståelse för skillnaden mellan att leda med fysisk närvaro och att leda på distans.

  • Skapa struktur och handlingsplan för konkreta aktiviteter.

  • Med konkreta verktyg öva beteenden som skapar energi, engagemang och hög prestation.

  • Bygga en välmående företagskultur.

  • Få ökad trygghet med att medarbetarna levererar och uppnår sina mål.

  • Sätta tydliga mål med ditt ledarskap.

  • Reflektera över dina processer och följa upp så att du håller fokus.

Jag har arbetat i olika chefspositioner i över 20-år och haft medarbetare både i min närhet på kontoret och på distans. Jag vet vad som krävs både i beteenden, kommunikation och olika aktiviteter för att lyckas i ledarrollen. När du arbetar med mig kan du alltid räkna med uppriktighet och professionalitet. Mitt mål är att få dig att lyckas i din roll och jag kommer att finnas med längst vägen. Jag kommer att stötta dig, ge dig verktyg och konkreta tips på aktiviteter.

Svårigheterna med att leda både på plats och distans samtidigt kan vara ökad arbetsbelastning, känslan av otillräcklighet och svårighet att hålla uppe motivationen hos medarbetarna. Genom programmet ”Hybridledarskapet” skapar du ett gott ledarskap som bygger på tillit, trygghet och framgång. Från att tidigare haft mycket fokus på tid och plats, har vi nu fokus på mål och resultat. Exempel på nyckelord som vi kommer att arbeta med är struktur, kommunikation, tydlighet och transparens.

Vad ingår i programmet?

Programmet är individuellt på 9 sessioner, där första är en gratis lära känna session, utan köptvång. Du kan välja en snabbare takt med session varje vecka eller utspridda över max fyra månader från startdatum. Vi träffas via Zoom eller Teams, på överenskomna tider som kan vara utanför ordinarie kontorstid.

Pris 11.250 kr exkl moms


Kontakta mig ...

Vem är Charlotte?
Charlotte är chefen som hoppade av en lång anställning för att göra skillnad genom visionen att alla ska känna arbetsglädje och tycka det är roligt att gå till jobbet. Idag arbetar Charlotte med förändringsledning, värderingsarbete, utbildar i ledarskap och coachande förhållningssätt, föreläser, är mentor, coachar samt arbetar med teamutveckling i det egna företaget WinDaloo AB.