Om Charlotte

"Mamma du lyssnar inte längre!" Orden från min yngsta dotter blev startskottet på en ny resa. Jag bestämde mig för att hoppa av en lång anställning och startade eget.

Jag var chefen som var lojal och alltid gjorde mitt absolut bästa, sa aldrig nej, fanns alltid där. När det krisade ställde jag alltid upp, förstås. Det är klart jag gjorde. Drev förändringsprojekt som krävde heltid, samtidigt som jag var ansvarig för tre olika avdelningar i verksamheten.

Hemma började barnen klaga på att jag inte lyssnade och att jag aldrig hade tid. Till slut bestämde jag mig för att sluta.

Jag ville göra det som jag helst av allt vill hålla på med. Det jag under alla mina år som chef gillade allra mest, att skapa gott ledarskap och bygga sunda företagskulturer. Det är här jag gör skillnad.

Jag drivs av ett starkt varför, att alla ska känna arbetsglädje och tycka det är roligt att gå till jobbet!

Mina värderingar bygger på mod, nyfikenhet, tillit och glädje.

Metoder/verktyg

Några exempel på metoder som jag använder i mitt arbete:
Coaching enligt ICF´s regler, Lean och Sex Sigma, Susan A Wheelan (effektiva team), förändringsledning enligt ADKAR, OBM (Organizational Behaviour Management), Kotter, AI (Appreciative Inquiry), CTT (Cultural Transformation Tools) och IPO-modellen, certifierad i TeamPro koncept.

Min bakgrund

Jag har arbetat många år inom bank- och finans i olika yrkesroller – rådgivare, säljansvarig, kontorschef, marknads- och kommunikationschef, projektledare, mentor och coach. Kompetens inom ledarskap, marknadsföring, kommunikation, att analysera och utveckla affärsmodeller. Metodikkunnande och resursoptimering.

Utbildning: Ekonom från Uppsala universitet, företagsinterna utbildningar i försäljning, chef- och ledarutbildningar. Greenbelt och sponsorutbildning i Lean och Sex Sigma. Certifierad coach enligt ICF, ACC-nivån.