Om Charlotte

Jag driver hållbara förändringsprojekt, värderingsarbeten, stöttar och utbildar chefer. Mitt fokus är att bygga trygghet och tillit.

Jag erbjuder förändringsledning, värderingsarbete, utbildar chefer i ledarskap och coachande förhållningssätt, är mentor, coachar chefer och medarbetare individuellt samt arbetar med teamutveckling.

Jag har arbetat som chef i över 20 år i en organisation där förändrings- och förbättringsarbeten var ett stående inslag och har stor erfarenhet av utmaningar i samband med förändringsprojekt. Jag är också ekonomen som lyfter betydelsen av engagerade medarbetare för att skapa tillväxt och framgångar. I den sista medarbetarundersökningen som chef och anställd hade jag ledarskapsindex 89, trots stor turbulens inom organisationen. Idag driver jag eget företag som konsult.

Metoder/verktyg

Några exempel på metoder som jag använder i mitt arbete:
Coaching enligt ICF´s regler, Lean och Sex Sigma, Susan A Wheelan (effektiva team), förändringsledning enligt ADKAR, OBM (Organizational Behaviour Management), Kotter, AI (Appreciative Inquiry) och IPO-modellen, certifierad i TeamPro koncept.

Min bakgrund

Jag har arbetat många år inom bank- och finans i olika yrkesroller – rådgivare, säljansvarig, kontorschef, marknads- och kommunikationschef, projektledare, mentor och coach. Kompetens inom ledarskap, marknadsföring, kommunikation, att analysera och utveckla affärsmodeller. Metodikkunnande och resursoptimering.

Utbildning: Ekonom från Uppsala universitet, företagsinterna utbildningar i försäljning, chef- och ledarutbildningar. Greenbelt och sponsorutbildning i Lean och Sex Sigma. Certifierad coach enligt ICF, ACC-nivån.