Tjänster

Förändringsledning
För företag och organisationer som står ni inför en förändring där det är viktigt att åstadkomma positiva beteendeförändringar - där alla hittar sin roll, i sitt sammanhang, känner meningsfullhet och vill bidra. Min roll som förändringsledare blir att fokusera på människorna i förändringen för att skapa förståelse, acceptans och engagemang.
Värdegrundsarbete
Vilka beteenden vill du premiera för att nå största möjliga resultat? Jag hjälper dig med att definiera värdeord och beskriva dem i beteenden. Att skapa förutsättningar för en hållbar företagskultur. Att skapa verktyg för ledning/VD att långsiktigt driva värderingsarbetet. Att gå från luddiga värdeord till värdeskapande handlingar och beteenden.
Teamutveckling
Hur väl fungerar ditt team? Här kartlägger vi teammedlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. Vi använder Team Pro workshop som är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskningen. Vi identifierar möjliga utvecklingsområden, formulerar mål med dessa och gör uppföljningsbara åtgärder.
Ledarskapsutveckling
För dig som vill utveckla ditt, dina chefers eller projektledares ledarskap. Jag erbjuder allt ifrån ledarskapsprogram i en eller flera dagar i olika moduler till individuell coaching. Ämnena kan handla om coachande förhållningssätt, värderingsarbete, teamutveckling, feedforward och svåra samtal.
Mentorskap och rådgivning
För dig som vill utveckla ditt eller dina chefers ledarskap under en längre tidsperiod. Vi tar temperaturen på verksamheten med bredare perspektiv och helhetssyn. Jag är med mina kunskaper, erfarenheter och nätverk ett bra bollplank och beslutsstöd.
Workshops
För dig som vill ha en kreativ mötesform där alla deltagares engagemang lockas fram. Här kan ämnena handla om styrkor och svagheter i organisationen, genomlysning av ledarskapet, synliggöra utmaningar inför ett förändringsarbete eller få en grupp att gå mot ett välfungerande team.
Föreläsningar
Mina föreläsningar utgår ifrån egna erfarenheter och där teman främst kan vara ledarskapsutveckling, utifrån engagemang och motivation, värderingsarbete eller teamutveckling. Föreläsningarna skräddarsys utifrån dina önskemål och utmaningar.
Låter det intressant?
Slå mig en signal på 073-381 12 75 eller mejla på charlotte.nygren@windaloo.se så berättar jag mer.