Bygg en värdegrund - varumärkets mjuka värden

Vilken skillnad vill ni göra? Hur vill ni uppfattas? Vilken känsla ska kunden få i kontakten med er?

Utifrån dessa frågor bygger vi företagets värdegrund.

Målet med programmet

 • Skapa en förståelse för nyttan med värdegrundsarbete

 • Definiera värdeord och beskriva dem i beteenden

 • Definiera och implementera nödvändiga verktyg till ledning/VD för att långsiktigt kunna fortsätta driva en framgångsrikt värderingsarbetet

Upplägg

 • Uppstartmöte med ledningen för att skapa samsyn om kulturarbetet

 • Föreläsning och skapa förståelse

 • Medarbetarenkät eller workshop beroende på antalet

 • Presentation av resultat. Kartläggning av styrkor och svagheter

 • Definiera värdeord och beskriva dem i beteenden

 • Samtal med ledning/VD för att kartlägga behovet av ledarskapsverktyg

 • Enskilda samtal med chefer om individuella behov

 • Uppföljning

Beroende på antalet medarbetare kan upplägget se olika ut.

Kontakta mig ...

Vem är Charlotte?
Charlotte är chefen som hoppade av en lång anställning för att göra skillnad genom visionen att alla ska känna arbetsglädje och tycka det är roligt att gå till jobbet. Idag arbetar Charlotte med förändringsledning, värderingsarbete, utbildar i ledarskap och coachande förhållningssätt, föreläser, är mentor, coachar samt arbetar med teamutveckling i det egna företaget WinDaloo AB.