Bygg ett starkt vinnande varumärke via företagskulturen

Vilken skillnad vill ni göra? Hur vill ni uppfattas? Vilken känsla ska kunden få i kontakten med er?

Utifrån dessa frågor bygger vi företagets värdegrund.

Målet med programmet

  • Definiera var ni är och vart ni är på väg

  • Skapa en förståelse för nyttan med värdegrundsarbete och en stark företagskultur

  • Utifrån kunder och medarbetare fånga de beteenden som skapar framgång

  • Definiera värdeord och beskriva dem i beteenden

  • Identifiera nödvändiga verktyg för att långsiktigt kunna driva en framgångsrikt värderingsarbetet

Välkommen att kontakta mig för mer info!

Kontakta mig ...

Vem är Charlotte?
Charlotte är chefen som hoppade av en lång anställning för att göra skillnad genom visionen att alla ska känna arbetsglädje och tycka det är roligt att gå till jobbet. Idag arbetar Charlotte med förändringsledning, värderingsarbete, utbildar i ledarskap och coachande förhållningssätt, föreläser, är mentor, coachar samt arbetar med teamutveckling i det egna företaget WinDaloo AB.