Öka kundnöjdheten

Programmet vänder sig till dig som vill öka andelen lojala kunder. Du träffar dina kunder via företagets kundservice och/eller via fysiska möten.

Studier visar att endast 14% är engagerade på jobbet, 86% är inte beredda att bidra eller aktivt oengagerade. Samtidigt visar studier att engagerade medarbetare är den enskilt viktigaste faktorn för att skapa lojala kunder.

Syftet med programmet är att skapa en struktur och helhet för kundens upplevelse. Att medarbetare ska få verktyg och möjlighet att träna moment som aktivt lyssnande, frågemetodik och hantering av klagomål.

Målet är att skapa engagemang hos medarbetarna och öka andelen lojala kunder.

Programmets innehåll:

  • Definiera gemensamma värdeord

  • Kartlägg kundresan

  • Definiera servicepolicy

  • Träna färdigheter i kundmötets olika delar Förberedelser, inledning, behov, lösning, beslut och efterbearbetning

  • Individuell utvecklingsplan

  • Hantera klagomål

  • Verktyg för chefer – uppföljning och utveckling

Programmet skräddarsys efter behov.

Pris enligt offert

Välkommen att kontakta mig för mer info.

Kontakta mig ...

Vem är Charlotte?
Charlotte är chefen som hoppade av en lång anställning för att göra skillnad genom visionen att alla ska känna arbetsglädje och tycka det är roligt att gå till jobbet. Idag arbetar Charlotte med förändringsledning, värderingsarbete, utbildar i ledarskap och coachande förhållningssätt, föreläser, är mentor, coachar samt arbetar med teamutveckling i det egna företaget WinDaloo AB.