Personlig utveckling för ledare - handledning i grupp

Programmet vänder sig till dig som varit i din befattning ett tag, gått grundläggande chefsutbildning och som vill ta nästa steg och utvecklas i din roll tillsammans med andra ledare.

Syftet med programmet är att du ska öka din självkännedom och tillit till din egen förmåga i situationer som du kan ställas inför i din ledarroll.

Vid varje tillfälle får en deltagare beskriva ett konkret ledarskapsproblem som analyseras på djupet tillsammans i gruppen. En djupare förståelse för problemet och förslag på lösningar växer fram. På detta sätt tränar du tillsammans med andra, blir säkrare och mera trygg i din roll som ledare

Sammansättningen av deltagare kan vara från olika branscher, från olika nivåer i företag, organisationer eller förvaltningar men med liknande chefsroll och ansvar.

Programmet drivs i form av gruppstöd där åtta till tio chefer träffas en gång i månaden, i tio månader, under ett års tid.

Vi träffas en gång i månaden via Zoom. Varje träff beräknas ta en till två timmar.

Pris per år: 9 500 exkl moms. Det ingår även ett individuellt coachingtillfälle.

Avtal om deltagande tecknas en gång per år.

Välkommen att kontakta mig för mer info.

Kontakta mig ...

Vem är Charlotte?
Charlotte är chefen som hoppade av en lång anställning för att göra skillnad genom visionen att alla ska känna arbetsglädje och tycka det är roligt att gå till jobbet. Idag arbetar Charlotte med förändringsledning, värderingsarbete, utbildar i ledarskap och coachande förhållningssätt, föreläser, är mentor, coachar samt arbetar med teamutveckling i det egna företaget WinDaloo AB.