Privacy Policy

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver nedan.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

1. VID KÖP AV VÅRA TJÄNSTER:

För- och efternamn, alt Företagsnamn, Personnummer, alt Organisationsnummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera vår tjänst till dig och för bokföringslagen. Vi får dem uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på vår hemsida. Dina uppgifter sparas hos WinDaloo AB.. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss.

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER:

Vi sparar namn och mailadress hos WinDaloo AB för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmejl och kampanjer. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

3. I KURSER & MEDLEMSKAP:

Vi sparar inspelade gruppsamtal för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna om du har missat ett gruppsamtal. Samtalen sparas så länge de är aktuella, sedan raderas de. Det inspelade samtalet får du som medlem tillgång till via utskickat mejl. Efter avslutad kurs raderas samtalen.

4. PÅ WEBSIDAN:

Vi sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett skriftligt godkännande. De sparas tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort.

5. KUNDUNDERSÖKNINGAR / UTVÄRDERINGAR

Vi sparar kundundersökningar och utvärderingar som du självmant har svarat på och samtyckt till hos WinDaloo AB med säkra uppdaterade lösenord. De sparas så länge vi arbetar med materialet och sedan raderas det.

6. SAMMANFATTNINGSVIS:

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredjepart. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@windaloo.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter efter att du har kontaktat oss med ditt önskemål och inte känner dig tillfreds, då har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Företagsnamn: WinDaloo AB, Lillebäcksvägen 27, 276 37 BORRBY Org nr 556374-4506

Uppdaterad 2023-09-25

Kontakt

Charlotte Nygren
Telefon: 073-381 12 75
charlotte.nygren@windaloo.se