Evidensbaserad forskning

  • Deci E L, Ryan R, (2000) The “what” and “why” of goal pursuits: Human Needs and the self-determination of human behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268
  • Elvnäs, S, KTH Stockholm, Forskningsprojekt Enheten för Ergonomi, Tillämpad beteende-analys i arbetsledning.
  • Jungert, T, (2016) Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande, Linköpings universitet Venue
  • Kluger, A N, Dina, N,(2010) The Feedforward Interview,Human Resource Management Review 20, 235-246, School of Business Administration, The Hebrew University
  • The New York Time Magazine, What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team (2016), Julia Rozovsky, Yale School of Management
  • Wheelan, S A, (2010), Att skapa effektiva team; En handledning för ledare och medlemmar