Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till Windaloo och förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se
Har du svårt att ändra vanor och rutiner? Då är du inte ensam. Att ändra vanor och beteenden kan vara svårt. Allra helst om ...

Läs mer

Känslorna
Många har hört uttrycket om att alla vill ha en förändring, men ingen vill förändra sig ...

Läs mer

Effektiva team är bra för hälsan!
Medarbetare i välfungerande team har högre arbetstillfredsställelse, är mindre stressade ...

Läs mer

Fullbokad med möten – lite tid för övriga arbetsuppgifter?
Känner du igen dig i en fullbokad almanacka med ...

Läs mer

Brukar du ta dig tid för reflektion?
Vi är pressade, mycket ska hinnas med och det är lätt att snabbt springa vidare till nästa ...

Läs mer

Värderingsstyrning är det bara flum? Nej, det tycker jag absolut inte. Värdeord som är överenskomna och som ...

Läs mer

Att leda team.
Är det någon skillnad att leda en grupp jämfört med att leda ett team? Ja, det är skillnad ...

Läs mer

Team eller grupp?
Vad är vad och är det någon skillnad? Ja, forskningen visar att det inte räcker att ...

Läs mer

Hur väl fungerar ditt team?
Frågan är högst relevant om vi har gemensamma mål och när vi behöver samarbeta för att kunna utföra ...

Läs mer

Det blir ingen förändring om vi inte gör saker på nya sätt. I ett förändringsarbete fokuserar vi ofta på att få medarbetare i produktionen att göra saker på nya sätt. Men att driva ...

Läs mer

Hur en ledare kommunicerar och vad man väljer att uppmärksamma har stor betydelse för hur framgångsrikt ett förändringsarbete blir. Två viktiga förutsättningar för att ...

Läs mer

För att lyckas med förändringsarbete finns många saker att tänka på och ta hänsyn till. Men en viktig förutsättning för att lycka är att omge sig med människor som har rätt ...

Läs mer