Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloooch förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Team eller grupp?2019-10-03

Vad är vad och är det någon skillnad? Ja, forskningen visar att det inte räcker att sätta ihop människor i en grupp och sedan kalla dem ett team. Ett team har tydliga gemensamma mål och behöver samarbeta för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I en grupp utför vi arbetsuppgifterna själva och blir individuellt uppfölja. Vi är inte beroende av andra för att kunna utföra våra uppgifter.

På många arbetsplatser finns en blandning mellan grupp och team. Vissa arbetsuppgifter utför vi själva, andra uppgifter är vi beroende av någon annan för att kunna utföra. Forskningen visar att grupper som försöker arbeta som team men som inte lever upp till hur team faktiskt arbetar, har betydligt sämre arbetstillfredsställelse, högre sjukfrånvaro och stress. Detta gör att det är extra viktigt att arbeta med utvecklingsinsatser för grupper för att öka trivseln och skapa ett sunt arbetsklimat. I detta arbeta bör vi även analysera huruvida arbetsuppgifter bör ligga på enskilda individer eller om det är teamuppgifter. Om arbetsuppgifterna bättre utförs av enskilda individer kan det skapa frustration och konflikter om arbetsuppgifterna utförs som team. Arbetsuppgifter med hög grad av ömsesidigt beroende bör i sin tur definieras utifrån team inte individuell prestation.

Oavsett om vi är ett team eller grupp finns det frågeställningar som vi måste besvara för att arbetet ska fungera bättre. Exempel på sådana frågeställningar är hur vi organiserar arbetet och samsynen om uppdraget. Det behövs olika utvecklande insatser beroende på graden av ömsesidigt beroende för att till exempel anpassa mål, feedbackträning och utbildningsinsatser. Själv använder jag Team Pro Inventory som är en strukturerad metod med basen i forskningen. Vi identifierar möjliga utvecklingsområden, formulerar mål med dessa och skapar uppföljningsbara åtgärder.

2019-10-03