Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloooch förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Vad är viktigast för att lyckas med förändring? 2019-08-15

Hur en ledare kommunicerar och vad man väljer att uppmärksamma har stor betydelse för hur framgångsrikt ett förändringsarbete blir. Två viktiga förutsättningar för att lyckas är att skapa trygghet och tillit till processen i organisationen.

Inför och under förändringsarbete kan det uppstå en hel del förvirring och tvivel. Många gånger förstår vi inte varför förändringar måste göras, hur vi kommer att påverkas eller vad som förväntas av oss i det nya. För att minska förvirringen och osäkerheten är det bra att så tydligt vi kan besvara frågorna varför, varför just nu och vad händer om vi inte gör något. Även om vi inte alltid gillar svaren vi får, skapar det ändå en trygghet till själva processen och vi vet vad vi ska förhålla oss till. Vi får bort missuppfattningar och felaktiga rykten.

Trygghet är ett av människans basala behov. Vi känner trygghet om vi vet vad vi kan förvänta oss och vad vi ska förhålla oss till. Otydlighet och bristen på besked skapar godtycke och osäkerhet. Tillit skapas genom trygghet och är förutsättningen för ett bra samarbete - och ett fungerande samarbete föder tillit. Finns inte tillit drar sig människor undan socialt och sluter sig.

För något år sedan läste jag om en studie där Google sökte svaret på varför vissa team är mer produktiva och framgångsrika än andra. De ville hitta den hemliga formeln bakom drömteamet och intervjuade hundratals av sina medarbetare och analyserade data från 180 aktiva arbetsteam från hela världen.

Projektets arbetshypotes var att hitta den bästa sammansättningen av individer som ingick i ett drömteam. Men hur de än analyserade kunde de inte hitta något som pekade på att sammansättningen av gruppen hade något med framgång att göra. Att sätta ihop de smartaste, introverta eller extroverta tillsammans, eller de som umgicks utanför jobbet visade inte någon garant för ett bättre samarbete. Det var först när de börja studera vilka traditioner, beteenden och oskrivna regler som styr oss när flera individer kommer samman, som de började närma sig svaret. Den hemliga formeln för ett drömteam var två avgörande faktorer som handlade om psykologisk trygghet, där trygghet i gruppen var avgörande.

De två avgörande faktorerna var att alla fick en chans att prata och göra sin röst hörd, utan att riskera att bli förödmjukad, straffad eller utestängd när man tog till orda. Den andra faktorn var empati, att våga öppna sig och visa känslor. Alltså samma egenskaper som krävs för att bygga riktiga relationer.

Den hemliga formeln bakom varför vissa team är mer framgångsrika än andra kom att handla om snällhet. De team där medarbetarna respekterade varandra och var angelägna om att låta alla komma till tals var de mest produktiva och framgångsrika.

Jag tycker att slutsatsen att snällhet var den hemliga formeln för framgångsrika team är så intressant - och så skiljt från en bild av att en chef ska vara hård och kall. Ska vi lyckas i förändringsarbetet måste vi skapa trygghet och tillit, annars blir vi inte framgångsrika. Och om du är chef och ska driva förändring, var inte rädd för att be om hjälp, coachning och stöttning. Vi behöver alla träna på beteenden och nya verktyg för att lyckas i våra utmaningar. Din framgång är viktig både för dig och din organisation.
2019-08-15