Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloo och förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Team och hälsa2019-11-20

Effektiva team är bra för hälsan!

Medarbetare i välfungerande team har högre arbetstillfredsställelse, är mindre stressade och har lägre korttidsfrånvaro, visar forskning från Göteborgs universitet (Jacobsson och Åkerlund).

Men för att kunna arbeta effektivt behövdes:

- tydliga gemensamma mål
- förståelse för varandras roller
- mindre grupper. Det går trögare med fler än åtta personer
- utveckling av känslomässig tillhörighet till varandra
- kommunikation sinsemellan

Vidare konstaterades att som chef är det viktigt att förstå hur teamet samarbetar och att anpassa ledarstilen därefter. Ett team som inte är så bra på att samarbeta behöver en annan ledarstil än teamet som är välfungerande, visar forskningen.

Så ur ett hälso- och arbetsmiljöperspektiv är det viktigt att få fler team att bli välfungerande!
Check på den!

2019-11-20