Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloo och förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Värderingar lockar fram rätt beteenden2020-02-25

Varför är värderingsstyrning så viktigt? Jo, hur ska jag annars veta vilka beteenden som är framgångsrika och vad som förväntas av mig, vad som är rätt och fel?

Vad vi gör på jobbet är oftast väldigt tydligt och det som vi ofta beskriver när vi får en fråga vad vi arbetar med. Vad vi gör är också väldigt lätt för andra att kopiera och ta efter. Det som utmärker ett företag är HUR vi gör saker, alltså vilken upplevelse och avtryck vi skapar hos kunden. Upplevelsen och avtrycket är det kunden vill komma tillbaka till - det kunden oftast kommer ihåg och pratar om.

Men hur säkerställer vi att alla i organisationen ger kunden den upplevelse och det intryck som vi vill skapa. Jo, genom att prata om de beteenden som skapar framgång. När vi definierar de beteenden som är framgångsrika definiera vi också de värdeord som är viktiga för organisationen. Värdeorden är de mjuka värdena kunden vill komma tillbaka till. Det som utmärker organisationen och skapar en identitet och karaktär. Det som talar om vem vi vill vara och uppfattas som.

Men det är viktigt att alla förstår och tar till sig de framgångsrika beteendena. De måste bli levande i vardagen. Vi måste prata om dem, följas upp på dem och vi behöver få feedback på att vi faktiskt har de beteenden som vi förväntas ha. Att vi upplevs som vi vill bli uppfattade.

Det tar tid att bygga en stark företagskultur som bygger på värderingar. Här gäller det att ha tålamod och orka hålla i, för det finns inga genvägar. Värderingarna och kulturen är det klimat och förhållningssätt som skapas mellan individer. Här krävs det mod och ärlighet att våga säga ifrån och vara tydlig. Vi behöver hjälpa, stötta varandra och våga stå ut i mängden och vara goda exempel. Att arbeta tillsammans och hjälpa varandra till framgång.

2020-02-25