Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloooch förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Reflektion2019-11-05

Brukar du ta dig tid för reflektion?

Vi är pressade, mycket ska hinnas med och det är lätt att snabbt springa vidare till nästa arbetsmoment när vi precis avslutat ett. Men är det så vettigt och effektivt? Forskningen visar att teamprestationen förbättras med 20 – 25 % om vi tar oss tid att stanna upp och fundera över vad vi varit med om, hur det gick och hur vi kan göra saker annorlunda.

Att i gruppen eller teamet stanna upp och göra så kallade after-action reviews är väl värt den lilla tid det tar och är en bra investering. Några frågor som är bra att fundera över:

- Vad har vi varit med om?
- Vad fungerade enligt plan?
- Vad har inte gått som förväntat?
- Vad kan vi göra annorlunda?

Jobbar du inte i team utan arbetsinsatsen handla om dina leveranser, vad du ensam åstadkommit, är även här reflektion ett bra sätt att lära och förstå. Reflektion skapar förståelse och insikter.

Har du inte reflektion som en naturlig del i arbetet och har svårt att få till det? Ta hjälp med strukturen. Det lönar sig!

2019-11-05