Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloooch förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Coachande förhållningssätt 2019-09-18

Det blir ingen förändring om vi inte gör saker på nya sätt. I ett förändringsarbete fokuserar vi ofta på att få medarbetare i produktionen att göra saker på nya sätt. Men att driva förändring ställer nya krav på ledarskapet. Ett förändrat ledarskap krävs ofta för att skapa rätt förutsättningar för medarbetare att förändra sina beteenden. Ska vi driva förändring kan vi inte utöva ledarskapet på samma sätt som innan förändringsarbetet startade. Ett lyckat förändringsarbete och organisationsutveckling kräver att ledarskapet drivs på ett sätt som stöttar och uppmuntrar beteenden och aktiviteter som pekar i riktning med förändringen. Hur ledare kommunicerar och vad som lyfts fram och uppmuntras är avgörande för att få medarbetare till önskade beteenden som pekar i rätt riktning.

Många utvecklar sina ledare genom antingen utbildning eller coachning. Jag förordar coachning i kombination med utbildning. Ledaren ska göra saker på nya sätt och då behöver vi träna och hitta vårt egna sätt att ta till oss nya verktyg och använda dem i vardagen. Att delta några dagar på externutbildning brukar inte skapa bra förutsättningar för beteendeförändring. Vi behöver träna, få feedback och sen träna igen.

Att utbilda ledare i ett coachande förhållningssätt skapar en bra grundnivå för förändringsarbete. Hur vi kommunicerar genom att lyssna, ställa frågor och ge feedback är viktiga områden för verksamhetens utveckling. Ledare behöver också kompetens i hur man hanterar problem som kan uppstå i arbetsgruppen och behöver kunna leda möten på ett effektivt sätt.

En medarbetare kan ha olika hög grad av kompetens inom olika arbetsuppgifter, vilket skapar behov av att kunna leda en och samma medarbetare på olika sätt beroende på hur hög kompetensen är inom ett visst område. Medarbetare som arbetat länge inom sitt område och nu ska utföra arbetsuppgifter på ett nytt sätt med nya verktyg, kräver ett nytt ledarskap än tidigare. Olika nivåer på kompetens och varierande grad av motivation ställer olika krav.

Vid förändringsarbete har ledare en viktig funktion som social förstärkare för att få till ett förändrat beteende hos anställda. Varje medarbetare ska ges förutsättningar att kunna utveckla den kompetens som krävs för att klara de önskade förändringarna. Ledarens förmåga att kommunicera genom att lyssna, ställa frågor och ge positiv feedback är ett viktigt led i att bekräfta förändringar i rätt riktning. Ett coachande förhållningssätt i kombination med att kunna leda möten, hålla problemsamtal och hantera konflikter skapar en bra grund för ett långsiktigt hållbart förändringsarbete.

2019-09-18