Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloooch förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Att leda team2019-10-15

Är det någon skillnad att leda en grupp jämfört med att leda ett team? Ja, det är skillnad.

Att leda ett team är mer komplext än att leda en grupp med individer. I ett team ska du både leda individerna och teamet som helhet. Det handlar om att du ska sammanfoga alla individernas förmågor, drivkrafter och prestationer till en gemensam prestation och att främja ett klimat, där teammedlemmarna ibland måste åsidosätta sig själv för teamets bästa. För att teamet ska fungera väl måste vi uppskatta och respektera varandra. För teamledaren gäller det att skapa ett positivt socialt klimat där medlemmarna är vänliga, sympatiska och samvetsgranna - förhållningssätt som är viktiga för att teamet ska kunna fungera.

Under utbildningen i Team Pro fick jag lära mig att teammedlemmar kan hjälpa och kompensera varandra i intelligens och ordningssamhet. Något som inte går att kompensera varandra för är avsaknaden av sympati. Är vi inte sympatiska och vänliga, då splittrar detta teamet. För att teamet ska vara långsiktigt hållbart och för att teammedlemmarna ska orka och våga utmana sig själva och varandra så är det viktigt att medlemmarna känner att de är trygga, att de känner sig välkomna, omtyckta och respekterade och att de känner att de får stöd när så behövs. Det är av yttersta vikt att det råder god stämning med ömsesidigt trygga och respektfulla relationer. Men även om vi är sympatiska och vänliga, kan det uppstå konflikter. Teamledaren måste vara duktig på att förutse konflikter och när de uppstår, hantera dem.

Är du ledaren som fått till uppgift att leda ett team?

Här önskar jag att fler chefer vågade ta hjälp och stöd för att på bästa sätt få teamet att bli välfungerande. För om vi fastnar i konflikt och osämja, då går mer energi till detta än att lösa arbetsuppgifter och de utmaningar som är kopplade till själva arbetet. Konflikter och osämja dränerar verkligen hela teamet på energi, kreativitet och kraft.

Så ta hjälp innan det är för sent! Dålig stämning på jobbet brukar visa sig i medarbetarundersökningar – men då kan det vara försent att agera. Chefen kan bli ifrågasatt och frågor om lämplighet kan väckas. Ta hjälp och skapa dig de bästa förutsättningarna att lyckas i tid!

2019-10-15