Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloooch förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Samsyn2019-11-15

Fullbokad med möten – lite tid för övriga arbetsuppgifter?

Känner du igen dig i en fullbokad almanacka med möten hela dagarna och lite tid för att hinna med dina egna leveranser, vilket skapar mycket arbete på kvällar och helger? Jag har haft det så. Vissa möten var absolut viktiga medan andra kändes onödiga och tog viktig tid från det övriga, oftast mer strategiska. Idag vet jag bättre.

Bristande samsyn om vad som ska göras och vem som ska göra vad, kan skapa stort behov av kommunikation och diskussion. När vi inte avsätter tid till att prata om uppdrag, mål, arbetsuppgifter, prioriteringar, individuella roller, ansvar och beteenden för att nämna några exempel, skapar det otydlighet och ibland osämja som stjäl fokus och energi från de faktiska arbetsuppgifterna. Utan samsyn kan det också vara lätt att missa när någon person behöver avlastning och hjälp.

Forskningen ger starkt stöd till att team som har stor samsyn kring teamets uppgifter och vetskapen om individuella skillnader som kunskaper, förmågor och information, är mer effektiva och presterar bättre än team som har mindre samsyn. Teamen med samsyn trivs bättre tillsammans och har större förtroende för varandra och teamets samlade förmågor.

Idag använder jag verktyget Team Pro Workshop som på ett enkelt och lättillgängligt sätt hjälper team med en nulägesbild för att identifiera möjliga utvecklingsområden. Är det i förberedelserna, under själva genomförandet eller hur vi behandlar och respekterar varandra, som utvecklingsmöjligheterna finns? Väl investerad tid för att skapa samsyn och effektivitet.

2019-11-15