Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloo och förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Värdegrund och uppföljning?2020-03-03

Helt klart, svaret är ja på frågan om värderingar i organisationen ska följas upp. Hur ska vi annars veta om de beteenden som vi bestämt oss för, verkligen efterlevs och får önskad effekt? Vi kan ju själva tycka att vi beter oss enligt värdegrunden, men om ingen i omgivningen uppfattar det, ja då har de ju inte haft den inverkan som vi hoppats på.

Så en kundundersökning och medarbetarundersökning är väl en bra början. Både för att ta reda på om vi levererar i nivå med kundlöftet och för att ta reda på hur våra medarbetare upplever företagskulturen och det arbetsklimat som råder på arbetsplatsen. För här gäller det nämligen att hänga med. Personliga värderingar förändras över tid, både med utmaningar i samhället och att olika åldersgrupper värderar olika värden olika högt. Detta slår igenom både bland kunder och medarbetare.

2020-03-03