Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloooch förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Värderingar, på riktigt2019-10-23

Värderingsstyrning är det bara flum? Nej, det tycker jag absolut inte. Värdeord som är överenskomna och som genomsyrar organisationen är en oerhörd hjälp i förändringsarbetet. Kraften i orden tillsammans med en utstakad vision skapar mening i varför vi gör det vi gör och vart vi är på väg. De skapar en tydlighet och en riktning. Forskningen pekar på att värderingsstyrda organisationer med en tydlig kultur lever längre och är mer ekonomiskt framgångsrika.

Om företagets värderingar är tydliga, då skapas det tydliga ramar för medarbetarna. De flesta av oss trivs bäst när vi vet vad som förväntas av oss. Motsatsen till tydlighet kan ge upphov till osäkerhet och bristande engagemang. En stark värdegrund skapar en ”vi-känsla” som vi har gemensamt, ställer oss bakom och är stolta över. Det blir som företagets fundament och skapar gemensamma beteenden.

Värderingarna ska uttryckas enkelt och definieras med konkreta exempel på beteenden eller handlingar, så att de förstås av chefer och medarbetare. Förståelsen för vad värderingarna betyder i konkreta, vardagsnära situationer är nyckeln för att få värderingarna att genomsyra organisationen och påverka beslutsfattandet. Ju enklare vardagsnära beskrivningar i beteenden, desto lättare är det att förstå och omvandla dem i vardagen. Men det är också viktigt att beskriva var gränsen för värderingarna går. Vad menar vi egentligen? Hur vill vi upplevas och uppfattas?

Exempel på värdeord som kan behöva definieras är ordet inkluderande. Vad betyder inkluderande? Ska vi vara inkluderande i allt? Ett annat exempel på värdeord som kan behöva definieras är öppen. Det betyder säkert inte att vi ska berätta allt och vara transparenta om internprissättning, företagshemligheter etc. Så att fundera över vad vi egentligen menar med orden och vad vi vill åstadkomma är nödvändigt.

Men hur kan värdeorden hjälpa i förändringsarbetet? Värdeorden är de nyckelbeteenden som vi vill ha i organisationen och som hjälper oss att skapa framgång. De är vägvisare för vilket avtryck eller känsla vi vill skapa. I förändringsarbetet underlättar det om något av värdeorden hjälper till att skapa en förflyttning eller förbättring i linje med förändringen.

En organisations värderingar är ett långsiktigt arbete som ständigt måste underhållas genom kommunikation och engagerade ledare.

2019-10-23