Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloo och förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Värderingsstyrning2020-06-16

Hur styr man organisationer på ett effektivt sätt? Här finns många modeller och mycket att läsa. Själv förordar jag en sund blandning av resultat- och värderingsstyrning för att skapa en hållbar förändring. I styrningen efter resultat, fokuserar vi på ekonomin. Om vi endast styr efter resultat, levererar vi bara resultat – det är resultatet som premieras. Här är det lätt att vi jagar kortsiktiga framgångar, får för mycket kontrollfokus och glömmer helheten.

Med en kombination av resultatuppföljning och värderingsstyrning får vi en bättre balans och långsiktighet. Med hjälp av resultatuppföljning mäter vi värderingarnas effekt för att nyckla fram de beteenden som skapar mest framgång för organisationen. Vi ser effekter, skapar lärande och reflektion. Det blir ett bättre kundfokus. Vi skapar förståelse för vilka värdeord och beteenden som skapar framgång och bygger erfarenhet med goda exempel. Värderingarna hjälper oss med HUR vi skapar ett medvetet intryck och avtryck hos dem vi möter. Om vi sen också förstår VARFÖR vi gör det vi gör, skapar det en sund känsla som hjälper oss att prioritera och fatta beslut.

Vid ledarskap som fokuserar på både resultat och beteenden, kan cheferna behöva handledning och stöd för att hitta rätt balans mellan de hårda och mjuka värdena. Medarbetarna behöver få feedback på hur de presterar och hitta sitt sätt utifrån sina förutsättningar. Nya beteenden behöver upprepas många gånger för att det ska bli en vana och skapa hållbarhet över tid. Värderingsstyrning är också ett bra sätt att komma åt missförhållanden som mobbing, härskarbeteenden och psykisk ohälsa.

2020-06-16