Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloooch förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Vad är viktigast för att lyckas med förändring? 2019-08-06

För att lyckas med förändringsarbete finns många saker att tänka på och ta hänsyn till. Men en viktig förutsättning för att lycka är att omge sig med människor som har rätt inställning tillsammans med ledarskapet (vilket jag skriver om i nästa inlägg). Det låter kanske självklart att det är viktigt att de personer som har ansvaret och ska driva förändringen måste ha rätt inställning. Men det är mödan värd att faktiskt fundera över vem som verkligen har den rätta inställningen och i sökandet våga se utanför de organisatoriska hierarkierna.

Den rätta inställningen är att kunna se utöver sig själv och göra det som faktiskt är för organisationens bästa. Helt enkelt kunna kavla upp ärmarna och göra det som behövs. Inte ”sitta på läktaren” när det uppstår svårigheter och säga ”vad var det jag sa”. Vid minsta utmaning och svårighet väntar nämligen gärna förändringsmotståndet på bekräftelse och får med utmaningarna sin energi och kraft. Ödmjukhet inför uppgiften är viktigt tillsammans med modet att möta motståndet utan att tappa viljan att lyckas.

Under förändringsarbetet kan det uppstå utmaningar som vid uppstarten varit svåra att förutse. Det kan till exempel vara ”barnsjukdomar” vid implementering av nya system. Utmaningar som kan ta tid, kraft och resurser. Rätt inställning är att våga ta tag i utmaningarna och våga möta svårigheterna som dyker upp men aldrig förlora hoppet och viljan.

Många förändringsresor startar men kommer aldrig i mål för att de berörda börjar tvivla och lyssna till motståndet som kan skapas på vägen. Förändring tar tid och mycket handlar om att vi måste ändra invanda beteenden och göra saker på nya sätt. För en del går det lätt, för andra tar det längre tid. Att ha ödmjukhet och professionell viljestyrka är viktigt i förändringsarbetet.

Vem vill du ha med på förändringsresan?
2019-08-06