Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloo och förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Förvirring, tvivel & skam2019-11-26

Känslorna

Många har hört uttrycket om att alla vill ha en förändring, men ingen vill förändra sig - vilket inte är så konstigt. Förändringsmotstånd är en rationell reaktion som kan ha sin förklaring i att vi försvarar något som är känt, något vi tycker är rätt och riktigt. Därför är det viktigt att förstå varför det finns ett motstånd, inte bara slå sig till ro med att det alltid finns en ovilja att göra saker på nya sätt.

Våra tidigare erfarenheter påverkar vår inställning till nya förändringar, men också vårt behov av stöd och vår vilja att vara med och se en framtid i det nya. Alla är inte motståndare till förändringar, långt ifrån. Men känslor som inte alls är ovanliga vid förändringsarbete är förvirring, tvivel och skam. Känslor som även kan dyka upp hos individer som alltid tidigare varit positiva.

Förvirring kan uppstå när vi inte förstår vart vi är på väg och varför vi måste göra saker på nya sätt. Vi förstår inte nödvändigheten i förändringen, hur den påverkas oss och varför just nu. Förändringar kan påverka oss både på jobbet och innebära nya förutsättningar för vårt privatliv. När vi inte förstår är det lätt att vi klamrar oss fast vid våra gamla roller och arbetsuppgifter och hoppas att vågen ska spola över och allt ska bli som vanligt igen.

Tvivel kan vi känna när vi inte tror på något. Har vi erfarenheter sen tidigare av misslyckade förändringsprojekt är det lätt hänt att ställa sig till uppfattningen att nu kommer det igen, men det går snart över. Misslyckade förändringsprojekt är förödande för förändringar i framtiden. Det är superviktigt att hålla i, inte släppa taget, och hela tiden visa på framgångar

Skam. Vi har investerat mycket i rollen som vi har, vägen dit kan ha drabbat både nära och kära, ibland till och med lett till skilsmässa. Förändringen drar bort mattan och det vi investerat så mycket i och lagt ner så mycket tid på kommer inte att finnas kvar på samma sätt längre. Det blir en skam att inte få ha kvar sin position och inte kunna utföra de arbetsuppgifter som varit så viktiga och som vi investerat så mycket i. Och det känns inte lättare när vi får frågor som ”vad händer med dig?” eller ”vad ska vi göra av dig nu?”.

Jag vill med detta betona vikten av enskilda coachingsamtal löpande under förändringsarbetets gång. Detta för att kunna identifiera negativa känslor i tid. Det kan handla om nya arbetstider eller att arbetsplatsen flyttar och vi får nya pendlingsvägar, vilka kan göra att förändringen känns som ett hinder. Genom att synliggöra känslor, få prata om dem och även kunna vara tydlig med konsekvenser, så kan vi planera och fatta mer genomtänka beslut. Och det är inte alla som vill eller kan vara med på förändringsresan. För vissa innebär det förstora omställningar, andra har inte kraft eller ork att ladda om.

Inför ett förändringsarbete är det så viktigt att förklara varför, informera, involvera, förklara vem, hur och när. Coacha, träna, stötta, ge och ta feedback. Men också att kunna kartlägga orsaker till förändringsmotstånd och ha en genomtänkt handlingsplan i tid. Viktigt för att människorna är företagets största tillgång och är förutsättningen för att skapa tillväxt och framgångar.

2019-11-26