Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloo och förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Företagskultur och värderingar2020-02-18

Hur skapar vi en sund företagskultur? Ja, en del tror att det räcker med att välja några värdeord som sen beskrivs på en hemsida. De anställda får kanske en vacker broschyr och ibland finns en interaktiv utbildning för alla anställda. Sen tror vi det är klart och att värderingarna börjar efterlevas. Men så enkelt är det inte.

Företagskulturen skapas utifrån normer, attityder och förhållningssätt i en organisation. Alla påverkas och måste involveras för att det ska bli på riktigt. Vi kan tro att vi lever de definierade värderingarna. Men att jag själv tror att jag lever dem, är inte detsamma som att andra upplever att jag faktiskt gör det. För att belysa vad jag menar brukar jag lyfta fram medarbetarundersökningar som exempel. I medarbetarundersökningar kommer ofta en fråga tidigt om jag delar med mig av mina kunskaper och information till mina arbetskamrater. Denna fråga får ofta 100%. Det är klart att jag delar med mig av mina kunskaper till andra. Alla tycker att de delar med sig. Lite längre fram i undersökningen dyker frågan upp om mina kollegor delar med sig av sina kunskaper och information till mig. Denna fråga brukar typ 40% svara ja på, alltså att andra delar med sig till mig. Visst är det märkligt, inte sant, att själv tycker alla att vi delar med oss, men det är inte många som upplever att vi faktiskt gör det. För det är en sak hur vi själva upplever oss, en helt annan hur vi faktiskt upplevs.

Med detta exempel vill jag belysa skillnaden mellan hur vi själva upplever oss och hur andra faktiskt sen upplever våra beteenden och signaler. Och hur viktigt det är att i arbetet med våra värderingar faktiskt fundera över HUR får jag mitt beteende att uppfattas så som jag vill bli uppfattad. Hur gör jag för att till exempel upplevas nyfiken? Ja, inte kan jag sitta bakåtlutad, med blicken ner i mobilen samtidigt som jag lyssnar på någon annan. Så hur vi gör vi då? Jo, vi måste definiera våra värdeord i faktiska exempel på beteenden. I exemplet med nyfiken måste jag rimligen sitta lite framåtlutad och lyssna fokuserat på den som berättar och ställa relevanta frågor. Vi måste göra oss själva mer medvetna om hur våra beteenden uppfattas och mer noggranna i hur vi vill bli uppfattade.

Många företag har definierat värderingarna utifrån VAD vi ska göra, inte HUR vi gör. Att definiera värdeorden i HUR är en förutsättning för att bättre skapa en medvetenhet om hur vi måste bete oss för att vi ska kunna leva upp till och nå den önskade företagskulturen.

Så vad betyder dina värdeord och hur gör du i faktiska beteenden för att du ska bli uppfattad som du vill bli uppfattad?

2020-02-18