Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloo och förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Mina bästa tips till dig som leder på distans!2020-12-08

Har du varit framgångsrik med att leda med fysisk närvaro, behöver du ändra ditt ledarskap för att lyckas även på distans. Nu spelar inte status, självförtroende och auktoritet någon roll längre, utan nu kommer andra beteenden vara avgörande för framgång. Här kommer några tips:

  • Din effektivitet och dina leveranser kommer att stå i centrum. Det är lättare att bedöma dig utifrån arbetsinsats och kompetens.

  • Rutiner och struktur är superviktigt. Nu kan du inte vara spontan på samma sätt längre. Nu måste du planera.

  • Kommunikation och tydlighet! Du måste vara aktiv med vad som händer och i vilken ordning.

  • Tillit bygger du genom dina handlingar. Att du håller vad du lovar och att du går att lita på.

  • Empati! Visa att du bryr dig om och att det är viktigt.

  • Nu är det fokus på mål och resultat. Tydliga mål och uppföljning blir centrala. Genom att sätta mål och följa upp sänker du stressnivån hos dig själv och medarbetarna. Det blir tydligt vart ni är på väg och varför.

Det är faktiskt inte helt enkelt att ändra sitt beteende från en dag till en annan. Som med allt annat måste vi träna och träna igen för att ställa om och hitta det egna sättet i det nya.

Vill du förbättra ditt digitala ledarskap?
2020-12-08