Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloo och förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Distansledarskap2021-01-13

Upplever du en ökad stress med att leda på distans och svårigheter med att stötta oroliga medarbetare när ni inte har fysisk närvaro?

Ta hjälp i tid och var snäll mot dig själv!

Många har vi blivit rekryterade till chefspositioner då vi utmärkt oss och varit duktiga i vår specialistroll. Att ha nyckelkompetenser om verksamheten är viktigt för att kunna stötta teamet och ta de rätta besluten. Men att vara chef innebär så mycket mer. Att leda på distans kräver nya egenskaper och beteenden för att vara framgångsrik. Nu kommer du att mätas på vad du faktiskt gör och vilket engagemang du skapar i teamet.

Själv lärde jag mig den hårda vägen. Det gick jättebra. Men så här i efterhand hade jag velat vara lite snällare mot mig själv och tagit stöd och hjälp. Du behöver inte uppfinna hjulet hela tiden. Ta hjälp av dem som redan gjort resan och som kan dela med sig av sina erfarenheter!
2021-01-13